Profesjonalna fotografia ślubna, dziecięca, okolicznościowa, reklamowa oraz produktowa Sosnowiec, Katowice, Czeladź, Chorzów, Bytom, Będzin, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tychy, Dąbrowa Górnicza

Idź do spisu treści

Menu główne

Wybrane

Portfolio > Przyroda

Przyroda

Wystarczy przejśc w bok parę kroków. Piękna polska złota jesień zawitała do rezerwatu "Żabie doły" w Chorzowie.

Żabie Doły to górnośląski zespół przyrodniczo-krajobrazowy, położony na granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich.

Z Bytomia
Łagiewnik do Piekar Śląskich przebiega od dawna nie uczęszczana droga. W wyniku szkód górniczych zapadła się i jest zalewana przez okoliczne stawy. Teren, przez który prowadziła nazwano "Żabimi Dołami". Pierwotny krajobraz na tym został obszarze niemal całkowicie przekształcony antropogenicznie. Przyczyniło się temu wydobycie kopalin. Od XII wieku były wydobywane rudy cynku i ołowiu. Stare zroby ulegały zawałom co powodowało tworzenie się na powierzchni niecek, lei czy zapadlisk. Te z kolei stawały się terenami podmokłymi. Z czasem przekształcały się w zalewiska wypełnione wodami opadowymi lub gruntowymi. Na wyżej opisane procesy, nałożyło się pogłębiając je, wydobycie węgla kamiennego prowadzone na głębokościach powyżej 300 m.   
Największy zbiornik, północny, został utworzony celem gromadzenia wody na potrzeby technologiczne powstałej w latach 20 ubiegłego wieku kopalni rud cynku i ołowiu. Woda była wykorzystywana w procesie flotacji rud i wraz ze skałą płonną była odprowadzana do osadników.

W 1990 roku zakończono wydobycie i składowanie odpadów poflotacyjnych. Cały teren otaczają hałdy zawierające 6 mln ton odpadów, w których cynk stanowi 174 tys. ton, a ołów 36 tys. ton.
Jak wynika z powyższych danych Żabie Doły są zlokalizowane w rejonie o wysokim poziomie koncentracji zanieczyszczeń. Nie przeszkadzało to jednak ptakom, należącym do grupy wodno-błotnych, w znalezieniu tu dobrych warunkw lęgowych. Zoolodzy zaczęli obserwować to zjawisko na początku lat 80 XX w. a jako przyczynę tego stanu rzeczy tłumaczyli istniejącą strukturą roślinności.
W latach 90 stwierdzono od 1 do 2 par bąka, kt ory znalazł się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i jest uznany za narażony na wyginięcie. Rozpoczęły się starania o uznanie Żabich Dołów za zespół przyrodniczo - krajobrazowy objęty ochroną. Starania Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura" zakończyły się sukcesem i zespół Przyrodniczo - krajobrazowy "Żabie Doły" został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 29/97 Wojewody Katowickiego z dn. 6 lutego 1997 roku na obszarze 226,24 ha.
Zbiorniki wodne zajmują łącznie 35 ha powierzchni, w tym pasy i półwyspy roślinności wodnej stanowią 7.6 ha. Wśród tej roślinności dominuje trzcina pospolita (70% powierzchni), a resztę zajmuje pałka wąskolistna i pałka szerokolistna.

Na terenie Żabich Dołów stwierdzono łącznie 129 gatunków ptaków. Mieszkają tu: pójdźka, remiz, piegża, potrzos, trznadel, perkoz rdzawoszyi, bąk (gatunek zagrożony wyginięciem), makolągwa, łabędź niemy, cyraneczka, błotniak stawowy, pustułka, rudzik, słowik rdzawy, siewaczka rzeczna, uszatka, czajka i pokrzywnica oraz wiele innych gatunków: czyli - jedna trzecia wszystkich występujących w kraju gatunków.
Spośród owadów do tej pory stwierdzono tu występowanie kilkuset gatunków, 9 rzędów i 48 rodzin. Z płazów stwierdzono 9 gatunków. Na polach częściej spotykano ropuchę szarą, a na nieużytkach ropuchę zieloną. We wszystkich zbiornikach żyją żaby wodne i jeziorowe. Tylko miejscami jest spotykana rzekotka drzewna oraz kumki nizinne. Jedynego spotykanego tu przedstawiciela gadów - jaszczurkę zwinkę - obserwowano głównie u podnóży nasypów kolejowych. Sporo jest i innych zwierząt, spotkać można lisa, kunę, tchórza, gronostaja, łasicę, ryjówkę, powszechne są zające, wieczorem bez trudu zaobserwujemy nietoperza.
Warto odwiedzić "Żabie Doły" ze względu na walory krajobrazowe. A szczególnie jesienią. Wśród wędkarzy nietrudno usłyszeć opinię, że piękniej tu niż na Mazurach. Kiedyś było to ulubione miejsce wagarowiczów, dziś upodobali je sobie rowerzyści umawiający się na spotkania i przyjeżdżający z całego Śląska. A po spacerze, strudzonych chętnie przyjmie w swoje progi Dolina Górnika.
Najłatwiej dojechać tu tramwajem lub autobusem do osiedla Arki Bożka w Bytomiu i przejść dalej pieszo. Można też łatwo dojechać rowerem od strony Łagiewnik i ulicy Siemianowickiej lub od strony Piekar Śląskich. Żabie Doły podziwiać można było również z okien kolejki wąskotorowej, której trasa przebiega przez środek tego terenu.

http://uranos.cto.us.edu.pl/~eco/pro/zzaby.html

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego